#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Monday, 17 October 2011

DENGAN ( 2 )

 Kata sendi nama dengan dapat digunakan dalam ayat untuk membawa maksud memakai atau menggunakan sesuatu sebagai alat. Contohnya:

4. Fikiri membelah kayu dengan kapak.
5. Ibu menyapu sampah dengan penyapu lidi.

  Oleh sebab perkataan dengan dalam kedua-dua ayat di atas membawa maksud menggunakan atau memakai maka perkataan 'menggunakan' tidak perlu lagi hadir mengikuti perkataan dengan membentuk frasa dengan menggunakan, kerana bentuk yang demikian itu dianggap lewah. Tambahan pula, kata sendi nama dengan harus diikuti oleh kata/frasa nama, bukan kata kerja menggunakan untuk membentuk binaan frasa sendi nama. Oleh itu ayat (4a) dan (5a) yang berikut dianggap tidak persis:

4. (a) Fikiri membelah kayu dengan menggunakan kapak.
5. (a) Ibu menyapu sampah dengan menggunakan penyapu lidi.

No comments:

Post a Comment

back to top