#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Sunday, 16 October 2011

DENGAN - ( 1 )

Dengan ialah kata sendi nama bahasa Melayu. Dari segi makna, dengan bermaksud serta, bersama. Oleh itu perkataan dengan boleh digantikan dengan perkataan serta dan bersama tanpa merobah maksud ayat. Telitilah ayat contoh yang berikut:
1. (a) Saya ke sekolah dengan adik setiap hari.
    (b) Saya ke sekolah bersama adik setiap hari.
    (c) Saya serta adik ke sekolah setiap hari.

 Apakah fungsi kata sendi nama dengan ?
      * Sebagai kata sendi nama, perkataan dengan di hadapan kata nama / frasa nama digunakan untuk membawa beberapa maksud tertentu. Bagi tujuan bersama-sama atau berserta, dengan dapat memainkan funfsi ini. Telitilah fungsi perkataan dengan dalam ayat-ayat contoh berikut:
2. Ibu ke pasar dengan kakak.
3. Dengan siapakah engkau hendak pergi ke bandar ?
Dalam ayat (2), ibu serta kakak yang ke pasar; dan dalam ayat (3), engkau serta seorang yang tidak diketahui akan pergi ke bandar.
     

No comments:

Post a Comment

back to top