#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Saturday, 15 October 2011

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

Penjodoh Bilangan
  • Penjodoh bilangan  ialah sejenis kata nama kerana digunakan dengan kata nama
  • Tujuan adalah untuk menyatakan bilangan sesuatu
  •  Untuk menentukan bilangan yang lebih tepat, kata bilangan digunakan seperti se, satu, dua, sepuluh, dan sebagainya.  
  • Kata bilangan ini diletakkan sebelum penjodoh bilangan dan diikuti oleh kata nama.
  Contoh;
  Kata Bilangan       Penjodoh Bilangan         Kata Nama
   se / satu                      ekor                                burung
    sepuluh                      batang                           kayu
    seratus                        biji                                  tembikai
    sebelas                        butir                               telur
PENJODOH
PENGGUNAAN
CONTOH
angkatan
baris

batang

bentuk
berkas

bidang

bungkus
butir

carik

benda dan manusia
manusia, benda atau tumbuhan
benda yang panjang, pendek, lurus dan keras
benda kecil yang dicipta
benda yang telah diberkas atau diikat
benda yang lebar, luas dan rata
benda-benda yang dibalut
benda yang kecil dan hamper bulat
benda nipis dan berkeping-
keping 

belia, tentera, penulis,
murid, rumah, orang, ayat, pokok getah …
mancis, tongkat, pen, lilin …
cincin, mata kail, subang,
rotan, ranting, kunci, kayu, …
kebun, kain, bendang, layar, tikar, …
nasi lemak, mi, rokok, …
telur, mutiara, beras, peluru, …
kain perca, kertas, daun, …
 

No comments:

Post a Comment

back to top