#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Sunday, 6 November 2011

SIKAP & SAHSIAH GURU

PERANAN GURU TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KERJAYA

Ø      Memahami segala bidang tugas
Ø      Berpegang dan perbetulkan niat dalam  menjalankan tugas
Ø      Berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
Ø      Sanggup berkorban
Ø      Motivasikan diri dan menilai kerjaya sendiri  

PERANAN GURU TERHADAP PARA PELAJAR

Ø      Mengajar melalui proses pembelajaran terancang
Ø      Membimbing cara belajar berkesan
Ø      Membimbing teknik menjawab dalam peperiksaan
Ø      Memberi analisis soalan tahun-tahun lepas dan soalan ramalan
Ø      Menasihati dan memotivasikan semangat belajar para pelajar
Ø      Mencipta hubungan baik dengan anak didik
Ø      Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa pelajar
Ø      Memberikan latihan sebagai latih tubi dan menandanya.   
Ø      Membentuk sahsiah dan disiplin para pelajar
Ø      Membantu menyelesaikan semua masalah peribadi pelajar


No comments:

Post a Comment

back to top