#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Saturday, 5 November 2011

PEMILIHAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

KONSEP PEMILIHAN BAHAN

Pemilihan ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar dan jangka masa sesuatu pengajaran.

PRINSIP PEMILIHAN BAHAN

Erickson dan Curl (1972:66), Khaririah Ahmad (1980:4-9), Noraziah Abdul Hamid (1989:120), Kamarudin Husin (1986:240-244), Mat Nor Husin,et al.(1988:5) dan Leela Mohd Ali dan graham Thurgood(1991) telah memberikan beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. Berdasarkan beberapa garis panduan yang dikemukakan, dapatlah dirumuskan bahawa prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa adalah seperti yang berikut:

  1. Sesuai
  2. Mencabar
  3. Menepati
  4. Menarik
  5. Jimat dan mudah
  6. Praktikal
  7. Mudah alih

No comments:

Post a Comment

back to top