#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Thursday, 24 November 2011

PENERAPAN HUKUM M-D


Dalam bahasa Melayu, terdapat sesetengah binaan frasa yang dikecualikan daripada Hukum D-M akibat kebiasaan dalam penggunaan. bentuk yang sudah diterima umum dalam bahasa Melayu baku itu termasuklah penggunaannya pada perkara yang berikut :

 
               1.      Nama Jawatan

BETUL
*SALAH

Perdana Menteri

*Menteri Perdana
Naib Canselor

*Canselor Naib
Timbalan Pengarah

*Pengarah Timbalan

No comments:

Post a Comment

back to top