#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Thursday, 3 November 2011

LATIHAN KESALAHAN UMUM TATABAHASA

KESALAHAN TATABAHASA DARI SEGI PENGGUNAAN KATA.

A)   Kata Ganti Diri
1.      Anjing itu garang. Ia terpaksa dikurung.                        (                     )
2.      Azman budak baik. Beliau disayangi rakan-rakannya.   (                     )
3.      Saya tidak bersetuju dengan ia.                                 (                      )
4.      Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh.           (                      )
5.      Mereka-mereka murid tahun enam.                              (                     )
6.      Zali ditangkap. Beliau pengedar dadah.                        (                     )
7.      Kasut ini mahal. Ia diimport dari Itali.                        (                     )
8.      Beg kamu-kamu ini diletakkan di dalam kelas.               (                     )
9 “Siapkan kelengkapan berburu hamba sekarang,” titah Sultan Mahmud.   (                          ) 
10.  Lauk itu sudah dipanaskan ia.                                      (                     )
    

1 comment:

back to top