#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Monday, 3 October 2011

TEKNIK MEMBACA SQ3R

-   Teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961).
 - Merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.
- Melibatkan langkah-langkah berikut:
Survey - tinjau
Question - soal
Read - baca
Recite – Imbas kembali
Review – baca semula

No comments:

Post a Comment

back to top