#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Tuesday, 4 October 2011

NILAI-NILAI / PENGAJARAN / AMALAN BAIK BM-BC( 1 )
1. bertatasusila  有品德


2. bersopan-santun / berbudi bahasa 有礼


3. menghormati  = rakan 尊敬朋友
                        = guru 老师
                        =  ibu bapa 父母
                        =  orang tua 长辈
          = agama dan budaya kaum lain 宗教


4. menghargai  =  nyawa 珍惜生命
                      =  masa 时间
                      =  bantuan 帮助
                      =  jasa 功劳
                      =  ilmu 知识
                      =  harta-benda 财物
                      =  wang ringgit 金钱
                      =  keizinan 允许
                      = alam 环境
                      = sokongan 支持
                      = nasihat 劝告
                      = pertolongan 帮助


5. bertanggungjawab 责任


6. berdikari 自立


7. berhati-hati / berwaspada 小心


8. menjaga kebersihan = diri ( 个人 〕 照顾清洁
             = kawasan rumah ( 屋子 〕
            = kawasan sekolah( 学校 〕
            = alam sekitar       ( 环境 〕

No comments:

Post a Comment

back to top