#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Saturday, 8 October 2011

Pengajaran kertas 2-Bahagian C CARA MENJAWAB SOALAN
 • Baca dan fahami situasi.
 • Gariskan kata kunci dalam soalan.
 • Sediakan rangka karangan. Catatkan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat dalam teks.
 • Tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga 10 ayat sahaja.
 • Panjang jawapan tidak melebihi 40 patah perkataan.
  • Contoh Ayat : Yik Hua membaca buku sementara menunggu bas tiba.
  • Nilai murni   : menghargai masa 

Untuk mendapat markah yang cemerlang dalam bahagian C ini, anda mestilah :

 •   Membuat ulasan yang jelas dan tepat.
 •   Menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis.
 •    Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.
 •    Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sesuai dan menarik.
 •    Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhan yang digunakan betul.
 •    Pastikan penggunaan penanda wacana yang betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang dibina.
 • Anda dikehendaki untuk membina ulasan dalam satu perenggan sahaja dimulai dengan rangkai kata
 •   kita mestilah….,
 •  kita hendaklah….,
 •  kita haruslah….,
 •  kita patutlah….,
 •  kita perlulah….,
 •   Ulasan yang dibina perlulah secara berturutan.

No comments:

Post a Comment

back to top