#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Tuesday, 25 October 2011

MORFOLOGI ( golongan kata )

MORFOLOGI ( golongan kata)

ì     Kata kerja

KATA KERJA TAK TRANSITIF
  • KATA KERJA YANG BOLEH BERDIRI DENGAN SENDIRI.
  • TERBAHAGI KEPADA 5 BAHAGIAN
1. KATA KERJA ASAL
MAKAN, MINUM,TIDUR

2. BERAWALAN BER-
          - BERSALAM, BERMAIN, BERBARING

3. BERAWALAN MEN-
          - MENYANYI, MENYAMPUK, MENDARAT

4. BERAWALAN TER-
          - TERMENUNG, TERSEREMPAK, TERBARING

5. BERAPITAN BER…….AN
          - BERSALAMAN, BERKELIARAN,
            BERPADANAN

PERINGATAN
  •  KELIMA-LIMA KATA KERJA DI ATAS BOLEH BERDIRI SENDIRI
  •  BOLEH MELETAK TITIK ATAU NOKTAH SELEPAS PERKATAAN TERSEBUT.
  • JIKA AYAT MAHU DIPERLUAS PERLU DITAMBAH KATA SENDI ‘SEDANG’

LATIHAN
  1. Mekanik itu sedang _______kereta itu untuk membaiki bahagian ekzos yang bocor.
                             a) menaiki
                             b) menaik
                             c) menaikan
                             d) menaikkan
JAWAPAN : D

No comments:

Post a Comment

back to top