#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Monday, 10 October 2011

LATIHAN MENCARI NILAI MURNI

Baca ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tuliskan nilai murni yang sesuai bagi ayat tersebut. 

1.               Selvi bercakap lembut dengan bapanya.      
(                                               )

2.              Chong Beng membaca majalah sementara menunggu kedatangan ibunya.
(                                               )

3.              Aman memulangkan cincin yang dijumpai kepada guru disiplin.
(                                                )

4.              Mui menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru.
(                                                )

5.              Kakak memotong sayur dengan berhati-hati.
(                                                )
JAWAPAN
1. bersopan-santun  2. menghargai masa  3. jujur        
4. bertanggungjawab  5. menjaga keselamatanNo comments:

Post a Comment

back to top