#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Thursday, 17 November 2011

SOALAN PENULISAN - BAHAGIAN C ( MEMBINA ULASAN )

                        Pada tengah hari itu, Yik Han 1.)membaca buku cerita sementara menunggu bas tiba. Tiba-tiba bahunya dicuit oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu ingin meminjam duit Yik Han untuk tambang bas. Yik Han 2.)memberikan RM3.00 baki duitnya membeli buku di pesta buku tadi kepada wanita tua itu. Wanita tua itu 3.)mengucapkan terima kasih kepada Yik Han. Tidak lama kemudian, bas yang ditunggu oleh Yik Han pun tiba. Dia 4.)beratur sebelum menaiki bas tu. Dia 5.)memberi peluang kepada wanita tua itu menaiki bas tersebut dahulu.

Nilai Murni
Huraian
menghargai masa
membaca buku sementara menunggu bas.
murah hati
Yik Han yang memberi duit kepada wanita tua.
Menghargai bantuan
mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu.
berdisiplin
beratur sebelum menaiki bas.
bertimbang rasa
memberi peluang kepada wanita tua menaiki bas dahulu.

Contoh ulasan yang dibina :
                        Kita mestilah menghargai masa dengan membaca buku sementara menunggu bas. Kita hendaklah bermurah hati seperti Yik Han yang memberi duit kepada wanita tua. Kita haruslah menghargai bantuan dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu. Kita patutlah berdisiplin dengan beratur sebelum menaiki bas. Kita perlulah bertimbang rasa dengan memberi peluang kepada wanita tua menaiki bas dahulu.

No comments:

Post a Comment

back to top