#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Monday, 14 November 2011

PENGGUNAAN KATA NAFI

 
Kata nafi berfungsi untuk menidakkan sesuatu kenyataan.
             Kata Naïf bukan                
             Kata naïf bukan digunakan sebagai unsur naïf bagi frasa nama.
Betul
*Salah
Itu bukan kad pintar saya.
*Itu tidak kad pintar saya.
Gadis itu bukan pelakon popular.
*Gadis itu tidak pelakon popular.

             Kata naïf bukan digunakan sebagai unsure naïf bagi frasa sendi nama.
Betul
*Salah
Hadiah itu bukan untuknya.
*Hadiah itu tidak untuk saya.
Nasihat itu bukan daripada ibu.
*Nasihat itu tidak daripada ibu.

               Kata Nafi tidak
             Kata naïf tidak digunakan sebagai unsure naïf bagi frasa kerja.
Betul
*Salah
Sai yong tidak pergi ke pejabat.
Sai yong bukan pergi ke pejabat.
Kami tidak melawat Kampung Budaya
Kami bukan melawat Kampung Budaya

               Kata naïf tidak digunakan sebagai unsure naïf bagi frasa adjektif.
Betul
*Salah
Anjing itu tidak liar.
Anjing itu bukan liar.
Dakwaan pekerja itu tidak benar langsung.
Dakwaan pekerja itu bukan benar langsung.

Kata naïf bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika frasa berkenaan              membawa maksud pertentangan maklumat.
CONTOH:
                      i.        Pekerja itu bukan mahu dipuji, tetapi dia mahu gaji yang lebih tinggi.
                     ii.        Pelajar itu bukan pintar sangat, Cuma dia rajin belajar.
                    iii.        Emak bukannya marah, dia kecewa sahaja.

No comments:

Post a Comment

back to top