#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Saturday, 22 October 2011

SINTAKSIS


Ayat Inti ( Ayat Tunggal )
  1.          Ayat yang paling sederhana  bentuknya.
  2.          Terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
  3.          Ayat ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat.
  •      Frasa Nama + Frasa Nama
                Adik saya  pengawas.
                Wanita itu jururawat.

  • Frasa Nama + Frasa Sendi
                Ibu di dapur.
                Hadiah ini untuk adik.


  • Frasa Nama + Frasa Adjektif
                 Pisau ini tajam.
                 Monyet itu garang.


  •   Frasa Nama + Frasa Kerja
                  Abang mengecat pagar.
                  Kanak-kanak itu berlari.               

No comments:

Post a Comment

back to top