#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Monday, 26 September 2011

APAKAH BAHASA ?

  • Apabila kita berhubung dengan orang lain-kita bertutur.
  • Kita hidup dalam dunia bahasa.
  • Bahasa membezakan kita (manusia dengan haiwan)
  • Apabila kita berbicara tentang nahasa,seringkali yang terbayang di dalam pemikiran kita ialah bunyi-bunyi bahasa yang membentuk pertuturan atau paparan bahan-bahan bertulis yang tercetak dalam bentuk buku, majalah,akhbar,edaran,pekeliling dan sebagainya.
  • Bahasa secara umumnya boleh wujud dalam dua bentuk,iaitu dalam bentuk lisan dan tulisan.Di samping itu,terdapat juga bentuk-bentuk bahasa yang lain,tetapi tidaklah dugunakan secara merata seperti bahasa lisan dan tulisan.
  • Antara bentuk-bentuk bahasa yang lain ini termasuklah bahasa isyarat dan bahasa berkod .

No comments:

Post a Comment

back to top